Warmteverliesberekening en legplan informatie

Robot kan een warmteverliesberekening en een legplan verzorgen. Het legplan kan zowel digitaal als geprint worden geleverd. Aan de hand van de calculatie wordt het legplan gerealiseerd.

Meer informatie over warmteverliesberekening

Meer informatie over een legplan

19/9 en 23/9

Robot beursstand

Warmteverlies berekening

Om een idee te krijgen hoeveel energie en woning of gebouw naar buiten verliest is een warmteverliesberekening aan te raden. Naar aanleiding van een warmteverliesberekening kun je zien, hoeveel % van de verwarmingsenergie, via welke bouwdelen verdwijnt. Ook het temperatuur-, vochtigheids- en dauwpuntsverloop over de constructie worden hierin aangegeven.

Bij de berekening van warmteverlies wordt eerst bepaald om welk soort gebouw het gaat:

  • Gebouwen met een woonfunctie
  • Utiliteitsbouw
  • Gebouwen met een industriefunctie

Daarna worden de volgende soort warmteverliezen (indien van toepassing) berekend waarvan de waarden worden aangereikt in een verzamelstaat:

  • Transmissiewarmteverlies
  • Ventilatiewarmteverlies
  • In rekening te brengen toeslagen

Vanuit de warmteverliezen en het toe te passen systeem wordt de aanvoertemperatuur, hart op hart afstanden en de massastromen berekend. Aan de hand van deze calculatie wordt het legplan gerealiseerd.

Wij maken warmteverliesberekeningen voor elke situatie.

neem contact op voor een warmteverliesberekening
Warmteverliesberekening

Legplan laten maken

Op een legplan staat precies hoe leidingen gelegd kunnen worden, ook wordt in een legplan duidelijk hoe ver de leidingen van elkaar mogen liggen. Bij koudere plaatsen, zoals onder het raam, zullen de leidingen dichter bij elkaar moeten liggen dan in het midden van de ruimte. Het legplan wat je ontvangt houdt rekening met al deze zaken.

 Hoge kwaliteit
 Direct te gebruiken

 

Bestel legplan
Model